Register now
|
Login
Jan 29, 2020 04:10:05
Search   Advanced Search
Browse


Auction category: All > Full Websites

xây nhà giá r_ Auction ID: 229642

  This item has been viewed 21 times
Description    
Seller location: Sweden
Ends in: 15 days, 19 hours
(Feb 13, 2020 - 23:34)
# of bids: 0
Current Bid: 26.00 USD
 
Meet the seller
  AnaFarley28 (0)
 
 • Feedback received 0 times
 • Positive feedback: 100%
 • Member since 03/17/2019
 •   View active auctions

  ALEXA RATING


  Description
  xây nhà x__ngb_n mu_n xây nhà tr_ Vi_c này _̣i h_i b_n ph_i t́m ṭi nhi_u t_ li_u và tham kh_o ư ki_n c_a nh_ng ng__i có kinh nghi_m và hi_u bi_t, sau _o_ da_nh th__i gian tham kha_o ca_c trang thi_t k_.._ t_ v_n xây nhà giá r_ i_u cách trang trí nên __n gi_n, khiêm t_n. Công th_ trang trí g_ phào, hoa v_n __t h_n công xây th__ng r_t nhi_u nên n_u __n gi_n ___c s_ ti_t ki_m ___c ti_n công công ty chúng tôi chuyên xây nhà __p B_n c_n nh_ là nhà x__ng __p là do các b_ ph_n hài ḥa v_i nhau, ch_ không do nhi_u chi ti_t hoa v_n trên toàn qu_c vi_t nam Nh_ m_t ngôi nhà xây lên không cân __i, cao lênh khênh ho_c l_ch ki_u n_ng b_ng nh_ t_ch th́ có trang trí bao nhiêu c_ng khó __p lên ___c._ Chúng tôi s_ báo giá cho b_n khi _ă có b_ng v_ và thi_t k_ chi ti_t
  t_ v_n xây bi_t th_

  Additional Information
  Country: Sweden
  Escrow conditions: Use WebsiteTrader.com Escrow, Will Accept International Escrow
  Additional Terms:  1

  :
  Starting Bid: 26.00 USD

  Auction started: Jan 14, 2020 - 23:34
  Auction ends: Feb 13, 2020 - 23:34
  Auction ID: 229642

  Auction category: All > Full Websites