Register now
|
Login
Mar 24, 2019 14:49:30
Search   Advanced Search
Browse


Auction category: All > Full Websites

Nine Secrets About Xe Mazda Bt50 They Are Still Keeping From You Auction ID: 177432

  This item has been viewed 13 times
Description    
Seller location: United States
Ends in: 18 days, 3 hours
(Apr 11, 2019 - 18:38)
# of bids: 0
Current Bid: 73.00 USD
 
Meet the seller
  EleanoreSell (0)
 
 • Feedback received 0 times
 • Positive feedback: 100%
 • Member since 03/17/2018
 •   View active auctions

  ALEXA RATING


  Description
  xe the thao yamaha__ng sau là gi_m xóc KYB v_i tính n_ng t_ _i_u ch_nh theo t_i t__ng t_ nh_ trang b_ _ phía tr__c. Bên c_nh _ó, Kawasaki Z800 c̣n ___c trang b_ phu_c l_n ng__c KYB 41 mm tùy ch_nh theo t_i phía tr__c.

  Yamaha v_n gi_ l_i thi_t k_ và các phiên b_n màu s_c c_, nh_ng có thay __i màu s_c c_a mâm bánh xe cho phiên b_n Sirius RC 2016, t_ vàng kim thành _en, giúp bánh xe tr_ nên ḥa h_p h_n v_i ph_i màu t_ng th_ c_a xe. Thi_t k_ hi_n t_i c_a Sirius Fi 2016 h_u nh_ th_a măn ___c t_t c_ s_ thích riêng c_a nhi_u __i t__ng khách hàng _a d_ng.

  H_ th_ng c_m bi_n nghiêng Vespa Primavera ABS: C_ng nh_ nh_ng phiên b_n xe Piaggio ___c ra m_t g_n _ây , l_y thành công t_ chi_c Liberty ABS , Piaggio momen xo_n c_c __i Vi_t Nam _ă l_p __t h_ th_ng c_m bi_n nghiêng cho chi_c Vespa Primavera ABS , giúp chi_c xe t_ng thêm tính an toàn cho ng__i v_n hành , nh_t là __i v_i nh_ng khách hàng s_ d_ng là n_ , th́ thi_t k_ này là _i_u _áng __ tr_i nghi_m.

  Không nh_ng th_, __ an toàn c_ng cao h_n. K_t c_u này có kh_ n_ng ch_u __ng __a h́nh khó kh_n t_t h_n, b_n b_ h_n. Khác h_u h_t nh_ng chi_c MPV khác, s_ d_ng khung g_m chung v_i xe sedan, Innova 2016 s_ d_ng khung g_m chia s_ c_a Pick up Hilux và SUV Fortuner.

  Trong khi giá bán _ Anh c_a m_u xe này ch_ _ m_c 10. Nh_ng t_i th_ tr__ng Indonesia, Kawasaki Z800 có bmw i8 giá 169 tri_u Rupiah, t__ng ___ng 17. Hi_n ch_a rơ lô hàng này ___c nh_p kh_u và phân ph_i t_i Vi_t Nam v_i _ánh giá xe janus bao nhiêu.

  2 _ánh giá xe Chevrolet Colorado 2017 v_ thi_t k_ n_i th_t:
  Chevrolet Colorado facelift h_ th_ng làm mát trên ô tô 2017 có ǵ m_i? Tóm t_t bài vi_t:
  1 Chevrolet Colorado facelift 2017 có ǵ m_i? Ngoài ra, phiên b_n Colorado facelift m_i c_ng s_ d_ng vành la-z_ng h_p kim 18 inch th_ thao, c̣n v_ ph_n thân và _uôi xe v_n ___c gi_ nguyên nh_ phiên b_n hi_n hành. V_ ngo_i th_t xe Chevrolet Colorado 2017 m_i phiên b_n facelift có nh_ng thay __i _áng chú ư nh_t _ ph_n __u xe v_i l__i t_n nhi_t kép thi_t k_ s_c s_o và m_nh m_ h_n, c_m _èn pha ___c b_ sung thêm d_i _èn LED daylight chi_u sáng ban ngày hi_n __i, ba-__-s_c tr__c c_ng ___c thi_t k_ l_i cho góc thoát l_n h_n. h_ th_ng làm mát trên ô tô 1 _ánh giá Chevrolet Colorado 2017 v_ thi_t k_ ngo_i th_t:
  1.

  h_p s_ là ǵTùy t_ng phiên b_n và t_ng th_ tr__ng Colorado 2017 s_ s_ h_u nh_ng tính n_ng an toàn hi_n __i nh_: c_nh báo va ch_m phía tr__c và phía sau, camera lùi, g__ng chi_u h_u ch_ng chói t_ __ng, c_m bi_n áp su_t l_p, c_m bi_n m_a t_ __ng, _èn pha t_ __ng b_t/t_t, ch́a khóa kh_i __ng t_ xa, túi khí __u g_i cho lái xe, h_ th_ng ki_m soát l_c kéo (TCS), h_ th_ng ch_ng bó c_ng phanh (ABS), h_ tr_ l_c phanh kh_n c_p (BA), phân b_ l_c phanh _i_n t_ EBD, cân b_ng _i_n t_ (ESP), h_ tr_ xu_ng d_c (HDC), h_ tr_ kh_i hành ngang d_c (HSA), h_ th_ng làm mát trên ô tô th_ng ch_ng l_n và ki_m soát v_ng khi kéo r_-mooc.

  Nâng c_p c_a Innova 2016 so v_i "ng__i ti_n nhi_m" r_t nhi_u, có th_ k_ __n nh_: chi_u dài t_ng th_ nh_nh h_n, l__i t_n nhi_t ___c phát tri_n theo ngôn ng_ thi_t k_ m_i, m_ r_ng t_i _a ra 2 bên, v_i 3 xe honda vision 2015 ___ng s_c ngang dày d_n, m_ crom, cho c_m giác m_nh m_. C_m _èn pha, c_n tr__c và b_ mâm _úc h_p kim thi_t k_ m_i r_t __c _áo.

  Xe trang b_ vô-l_ng 3 ch_u b_c da, m_ b_c tích h_p các phím b_m _i_u khi_n ch_c n_ng, b_ng _i_u khi_n trung tâm v_i màn h́nh gi_i trí 7. 0 inch tích h_p hi_n th_ d_n ___ng v_ tinh, t__ng thích Apple CarPlay và Android Auto, h_ th_ng gi_i trí trên xe v_i __u __c __a CP, MP3, radio, k_t n_i USB/Bluetooth, h_ th_ng _i_u hoà t_ __ng 2 vùng __c l_p.   giá __ng c_c có ch_c n_ng hâm nóng ho_c làm l_nh ho_t __ng riêng bi_t so v_i h_ th_ng _i_u ch_nh khí h_u, tính n_ng kh_i __ng b_ng nút b_m stop/start, ch́a khóa thông minh. Bên trong cabin, thi_t k_ b_ng tablo th_a h__ng t_ ng__i anh em bán t_i Nissan Navara. Tuy nhiên X-Trail l_i không trang b_ tính n_ng c_m bi_n g_t m_a t_ __ng

  B_ng _i_u khi_n trung tâm Colorado facelift m_i tích h_p màn h́nh màu c_m _ng 8 inch chính là h_ th_ng gi_i trí _a ph__ng ti_n MyLink th_ h_ m_i v_i kh_ n_ng __ng b_ hóa _i_n tho_i thông minh Android Auto và Apple Carplay, phiên b_n __c quy_n ___c trang b_ trên các ḍng xe Chevrolet m_i nh_t hi_n nay. N_i th_t xe Colorado facelift 2017 s_ có s_ xu_t hi_n c_a h_ th_ng gi_i trí Mylink th_ h_ th_ 2.

  Additional Information
  Country: United States
  Escrow conditions: Use WebsiteTrader.com Escrow, Will Accept International Escrow
  Additional Terms:  1

  :
  Starting Bid: 73.00 USD

  Auction started: Mar 12, 2019 - 18:38
  Auction ends: Apr 11, 2019 - 18:38
  Auction ID: 177432

  Auction category: All > Full Websites